Prospekt

Prospektet för Oncopeptides AB (publ) initiala erbjudande till allmänheten inför noteringen på Nasdaq Stockholm i februari 2017.