Sofia Heigis utsedd till VD för Oncopeptides AB

7 augusti, 2023

Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att vd Monica Shaw kommer att lämna företaget. Sofia Heigis som idag är Chief Commercial Officer, kommer att ta över vd-rollen.

”Jag är ledsen över att lämna Oncopeptides vid en tidpunkt då våra ambitioner för Pepaxti för patienter med multipelt myelom börjar förverkligas. Jag lämnar för att ta en ledande roll på ett stort läkemedelsföretag, men är mycket glad över att kunna lämna över till min CCO Sofia Heigis som har varit den viktigaste drivkraften för kommersialiseringsarbetet hittills. Sofia blir Oncopeptides VD från och med idag och jag kommer att säkerställa en smidig övergång under de kommande veckorna. Jag ser fram emot att följa den fortsatta tillväxten av Oncopeptides,” säger Monica Shaw.

”Även om jag beklagar att se Monica lämna Oncopeptides, förstår jag till fullo den möjlighet hon fått, och jag är mycket glad över att vi har en utmärkt intern kandidat i Sofia som kan fortsätta bygga på det som redan har byggts upp under de senaste månaderna. Med övergången till Sofia kommer Oncopeptides att fortsätta fokusera på kommersialiseringen av Pepaxti som redan inletts i Tyskland, Österrike, Schweiz och Grekland. Vi ser fram emot att bygga på möjligheterna för Pepaxti att möta det otillfredsställda behovet som fortsätter att finnas för patienter med multipelt myelom”, säger styrelseordförande Per Wold-Olsen.

”Jag är förväntansfull över att fortsätta min resa på Oncopeptides, genom att gå från CCO-rollen där jag har byggt upp vår kommersiella organisation till vd-rollen där jag kommer att fortsätta vår strävan att bli ett lönsamt företag. Med vår flaggskeppsprodukt Pepaxti har vi en möjlighet att stödja patienter med en produkt som ger effekt och tolerabilitet med bibehållen livskvalitet”, säger Sofia Heigis.

För ytterligare information kontakta:

David Augustsson, Director of Corporate Affairs, Oncopeptides AB (publ)
E-post: david.augustsson@oncopeptides.com
Mobil: +46 76 229 38 68

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-08-07 15:07 CEST.

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett biotechbolag inriktat på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller.

Pepaxti® (melfalan flufenamid också kallat melflufen) har erhållit försäljningstillstånd i alla EU-länder, i EEA-länderna Island, Lichtenstein och Norge, samt i Storbritannien. Pepaxti är indicerat i kombination med dexametason för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har fått åtminstone tre tidigare behandlingslinjer, vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38 och som har uppvisat sjukdomsprogression vid eller efter den sista behandlingen. För patienter med tidigare autolog stamcellstransplantation, bör tiden till progression vara åtminstone tre år från transplantation. Melflufen har erhållit ett villkorat godkännande i USA under handelsnamnet Pepaxto®. Läkemedlet marknadsförs för närvarande inte i USA.

Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på sina patenterade teknikplattformar. Bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO.