60th ASH Annual Meeting & Exposition – Poster ANCHOR

1 december, 2018

ANCHOR poster. Oncopeptides presenterar de första interimsresultaten från den pågående fas I/II studien ANCHOR med melflufen (Ygalo®) vid det 60:e ASH-mötet i San Diego, Kalifornien, USA (1 december 2018).