ASCO Abstrakt 2019

15 maj, 2019

Oncopeptides kommer att ha en posterpresentation med data från fas 1/2 studien O-12-M1 vid American Society of Clinical Oncology (ASCO) årsmöte, som äger rum 31 maj – 4 juni i Chicago, USA. I studien utvärderas melflufen som behandling av patienter med relapserande-refraktärt multipelt myelom (RRMM). Melflufen är en lipofil peptidkonjugerad alkylerare som tillhör den nya klassen av Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnCs).

Data som presenteras är en analys av tiden till nästa behandling (TTNT) hos patienter med RRMM som behandlades med melflufen och dexametason i den kliniska fas 1/2 studien O-12-M1. TTNT används i s.k. Real World Evidence modeller för att utgöra underlag för behandlingsbeslut och hälsoekonomiska beräkningar vid prissättning av läkemedel.

Abstraktet:

Analysis of time to next treatment (TTNT) in melflufen and dexamethasone-treated patients (pts) with relapsed/refractory multiple myeloma (RRMM).
Presentatör: Paul G. Richardson, MD, Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, MA
Session: Hematologic Malignancies—Plasma Cell Dyscrasia
Datum/Tid: Monday, June 3, 8:00-11:00 a.m. Central
Plats: Hall A (Poster #369)
Abstrakt nummer 8043

Den fullständiga boken med abstrakt för ASCO 2019 finns på: https://meetings.asco.org/am/abstracts

ASCO Abstrakt 2019