EHA 2020 – postrar

15 juni, 2020

Oncopeptides redovisar fullständiga data från fas 2-studien HORIZON i trippelklassrefraktära patienter med multipelt myelom samt flertal andra postrar under EHA.

Se postrar nedan.