Kristina Witt Mulder

 

Kristina Witt Mulder

Senior Scientist in Biology

Jag är så glad över att vara en del av Oncopeptides. Den öppna kulturen, passionen, samt engagemanget för vetenskap och patienter tilltalar verkligen mig.

Som utbildad tumörimmunolog, med över åtta års erfarenhet av NK-cellsbaserade immunterapier, var det ett självklart val att börja på Oncopeptides.

Jag blev fylld av förväntan när jag fick lära mig mer om Oncopeptides SPIKE-plattform och bolagets ambitioner inom immunterapi.

Jag ser mycket fram emot att få dyka ned på djupet i projekten och utveckla den prekliniska portföljen ytterligare, samtidigt som jag stödjer utvecklingen av vår kliniska produkt Pepaxti.