Pressmeddelande

Antal aktier och röster i Oncopeptides

januari 31, 2019 Regulatorisk
Stockholm — 31 januari, 2019 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats med anledning av den riktade nyemission av 4 750 000 aktier som genomfördes i januari 2019

Nyemissionen medför en utspädning om cirka 10 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 4 750 000 från 44 091 921 till 48 841 921. Aktiekapitalet ökar med cirka 527 778 kronor från 4 899 102 kronor till 5 426 880 kronor.

För mer information, kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
Telefon:
08 615 20 40
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
Telefon: 070 853 72 92
E-post: rein.piir@oncopeptides.com

Denna information är sådan som Oncopeptides AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari kl. 14:00 CET. 

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen (Ygalo®), en peptidlänkad alkylator, tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Compounds. Melflufen är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Målet med det kliniska utvecklingsprogrammet för melflufen är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Melflufen kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.  

Mer information finns på www.oncopeptides.com.