Pressmeddelande

Antal aktier och röster i Oncopeptides

mars 29, 2018 Regulatorisk
Stockholm — 29 mars 2018 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides ändrats med anledning av den riktade nyemission av 3 980 000 aktier som genomfördes i mars 2018.

Nyemissionen medför en utspädning om cirka 10 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 3 980 000 från 39 806 021 till 43 786 021. Aktiekapitalet ökar med cirka 442 222 kronor från 4 422 891 kronor till 4 865 113 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides

Telefonnummer: +46 705 695 471

E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides

Telefonnummer: +46 708 537 292

E-post: rein.piir@oncopeptides.se

Denna information är sådan som Oncopeptides AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 13:01 CET.

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel i forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten Ygalo®, en innovativ peptidaspotentierad alkylerare, Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnCs). Ygalo® är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Syftet med det kliniska utvecklingsprogrammet för Ygalo® är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo® kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Mer information finns på www.oncopeptides.se.