Pressmeddelande

Antal aktier och röster i Oncopeptides

maj 31, 2024 Regulatorisk

Stockholm – 31 maj 2024 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats till följd av företrädesemissionen som slutfördes den 3 maj 2024.

Efter företrädesemissionen uppgår det totala antalet aktier i Oncopeptides till 215 186 246 aktier, varav 211 025 796 är stamaktier och 4 160 450 är C-aktier. Efter företrädesemissionen uppgår det totala antalet röster i Oncopeptides till 211 441 841. Aktiekapitalet har ökat med 13 398 463,766355 kronor från 10 511 120,093540 kronor till 23 909 583,859895 kronor.