Pressmeddelande

Antal aktier och röster i Oncopeptides

juli 29, 2022 Regulatorisk
STOCKHOLM – 29 juli 2022 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats till följd av bolagets emission av aktier som annonserades den 14 juli 2022. Genom emissionen har antalet utestående aktier och röster ökat med 15 061 443 från 75 307 217 till 90 368 660. Aktiekapitalet har ökat med cirka 1 673 494 kronor från 8 367 469 kronor till 10 040 963 kronor.

För mer information, kontakta:
Annika Muskantor, CFO, Oncopeptides AB (publ)
E-post: annika.muskantor@oncopeptides.com  
Mobil: +46 70 823 86 91

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70262 96 28

 

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juli 2022 kl. 08.00.

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett biotechbolag inriktat på forskning och utveckling av läkemedel för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Det första läkemedlet från PDC-plattformen, Pepaxto® (melfalan flufenamid) fick ett villkorat godkännande i USA den 26 februari 2021, i kombination med dexametason för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom. På grund av regulatoriska utmaningar marknadsförs produkten för närvarande inte i USA. Den 23 juni 2022 rekommenderade CHMP ett fullt godkännande av Pepaxti (melphalan flufenamide) i EU i patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på PDC-plattformen. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på www.oncopeptides.com.