Pressmeddelande

Antal aktier och röster i Oncopeptides

april 30, 2021 Regulatorisk
Stockholm — 30 april 2021 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats till följd av den riktade nyemission om 7 000 000 aktier som genomfördes i mars och registrerades av Bolagsverket i april 2021.

Nyemissionen medför en utspädning om cirka 9,3 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Genom nyemissionen har antalet utestående aktier och röster ökat med 7 000 000 från 68 084 855 till 75 084 855. Aktiekapitalet har ökat med cirka 777 778 kronor från 7 564 984 kronor till 8 342 762 kronor.
 

För ytterligare information kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB
E-post:
rolf.gulliksen@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 262 96 28

Linda Holmström, Director Investor Relations, Oncopeptides AB
E-post:
linda.holmstrom@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 873 40 95

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 april 2021 kl. 08.00 CET.
 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att ta fram peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. PEPAXTO®(melfalan flufenamid, också benämnt melflufen) är det första läkemedlet från PDC-plattformen och har lanserats i USA för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom. Melfalan flufenamid utvärderas i ett brett kliniskt utvecklingsprogram som bland annat omfattar de globala fas 3-studierna OCEAN och LIGHTHOUSE. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedels-kandidater som baseras på PDC-plattformen. Den första förväntas gå in i klinisk utvecklingsfas under 2021.

Oncopeptides har cirka 300 medarbetare. Det globala huvudkontoret ligger i Stockholm och huvudkontoret för den amerikanska verksamheten är i Boston, Massachusetts. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO.

Mer information finns tillgänglig på www.oncopeptides.com.