Pressmeddelande

Antal aktier och röster i Oncopeptides

mars 31, 2021 Regulatorisk
Stockholm — 31 mars 2021 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Genom utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram har antalet utestående aktier och röster ökat med 145 140 från 67 939 715 till 68 084 855. Aktiekapitalet har ökat med cirka 16 127 kronor från 7 548 857 kronor till 7 564 984 kronor.

För ytterligare information kontakta:

Anders Martin-Löf, CFO för Oncopeptides
E-post: anders.martin-lof@oncopeptides.com 

Mobil: +46 (0) 70 683 79 77

Linda Holmström, Director Investor Relations, Oncopeptides AB
E-post: linda.holmstrom@oncopeptides.com
Mobil: + 46 (0) 70 873 40 95

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 08.00.
 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag fokuserat på utvecklingen av riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har nyligen beviljat PEPAXTO (melfalan flufenamid, även kallat melflufen), villkorat godkännande i relapserande eller refraktärt multipelt myelom. Melfalan flufenamid är det första läkemedlet som baseras på bolagets patentskyddade PDC-plattform och utvärderas i ett omfattande kliniskt studieprogram, inklusive den pågående fas 3-studien OCEAN. Melfalan flufenamid är det första peptidlänkande cancerläkemedlet för patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom. Läkemedlet bygger på en innovativ teknik som länkar en peptid till ett cellgift vilket resulterar i en fettlöslig förening, och den höga fettlösligheten gör att det distribueras in i cellerna. Melfalan flufenamid är utformat för att utnyttja aminopeptidaser, en typ av enzymer som är överuttryckta i myelomceller och som orsakar en frisättning av cellgifter i cellerna. Oncopeptides globala huvudkontor ligger i Stockholm och kontoret för den amerikanska verksamheten återfinns i Boston, Massachusetts. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamnet ONCO. Mer information finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com.