Pressmeddelande

Bolagets vd förvärvar aktier i Oncopeptides

februari 24, 2017 Regulatorisk
Stockholm, Sverige – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att bolagets vd, Jakob Lindberg köpt 45.000 aktier i Oncopeptides till ett värde om drygt SEK 1,9m utöver de aktier som han tecknade i den nyligen genomförda nyemission i samband med börsnoteringen.

För mer information, kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post:
jakob.lindberg@oncopeptides.se

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.se
Mobil: +46 708537292

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 14.00 (CET).

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag i forsknings- och utvecklingsfas som utvecklar cancerläkemedel. Sedan grundandet år 2000 har Bolaget fokuserat på utvecklingen av dess egenutvecklade produktkandidat Ygalo, en innovativ peptidas-potentierad alkylerare för effektiv och fokuserad behandling av blodbaserade cancersjukdomar, främst multipelt myelom. Ygalo syftar till att möjliggöra bättre behandlingsresultat än etablerade läkemedelsalternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt alternativ för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

www.oncopeptides.se