Pressmeddelande

De första patienterna har nu inkluderats i HORIZON, Oncopeptides fas II-studie på patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom i sen fas

januari 19, 2017
Oncopeptides, ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsbolag som utvecklar en målinriktad cytostatika mot multipelt myelom med namnet Ygalo (melflufen), meddelar idag att det kliniska utvecklingsarbetet fortskrider enligt plan. Bolaget startade nyligen en ytterligare klinisk fas II-studie med Ygalo i kombination med dexametason. Studien genomförs på patienter med relapserande och refrektärt multipelt myelom i sen fas (RRMM), som inte längre svarar på läkemedlen pomalidomid och/eller daratumumab.

”Det här är ett viktigt steg i vår strategi att utveckla Ygalo till att bli den första målinriktade cytotatikan för att behandla denna patientgrupp som idag har begränsade behandlingsalternativ”, säger Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides.

Den kliniska studien, som kallas HORIZON, ska genomföras vid 15 kliniker i Italien, Spanien och USA, med Dana Farber Cancer Instutite i Boston som huvudklinik. Studien ska göras på patienter som inte längre svarar på pomalidomid och/eller daratumumab, som är de två huvudsakliga behandlingsalternativ som idag är tillgängliga för patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom i sen fas.

Multipelt myelom är en sällsynt form av blodcancer. 2016 beräknas uppskattningsvis 30 300 nya fall av sjukdomen diagnosticeras och 12 650 personer dö av sjukdomen i USA. Femårsöverlevnaden är för närvarande 48,5%.[1]

För mer information, kontakta:
Jakob Lindberg, VD
Oncopeptides AB, Stockholm, Sweden
Tel.: +46 (0)705 695 471
Email: jakob.lindberg@oncopeptides.se
Hemsida: www.oncopeptides.se

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag baserat i Stockholm, Sverige. Bolagets produktkandidat Ygalo är baserad på den aktiva substansen melflufen. Ygalo är avsedd för behandling av patienter med multipelt myelom, en blodcancersjukdom som idag är obotlig. Oncopeptides befinner sig för närvarande i slutfasen av sitt kliniska utvecklingsprogram.

För mer information, besök: www.oncopeptides.se.

[1]  National Cancer Institute, Surveillance, Epidemiology, and End Results Program. Http://seer.cancer.gov/statsfacts/mulmy.html, från 7 juni 2016.