Pressmeddelande

Emission och återköp av C-aktier för aktieägarprogram

juni 28, 2023 Regulatorisk

STOCKHOLM – 28 juni 2023 – Styrelsen i Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO) (”Oncopeptides”) ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, har idag, med stöd av ett bemyndigande från årsstämman den 25 maj 2023, beslutat genomföra en nyemission samt därefter omedelbart återköpa totalt 219 843 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med aktieägarprogrammet som antogs av årsstämman den 25 maj 2023 (”Board SHP 2023”).

DNB Bank ASA, filial Sverige kommer att teckna samtliga emitterade C-aktier till en kurs om 11 öre per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Samtliga emitterade C-aktier kommer därefter, i enlighet med styrelsens beslut, att återköpas av DNB Bank ASA, filial Sverige för samma pris. C-aktierna kommer därefter att omvandlas till stamaktier innan de levereras till berättigade deltagare i Board SHP 2023.

Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av aktier i enlighet med Board SHP 2023. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och ger rätt till 1/10-dels röst vardera.