Pressmeddelande

Förberedelser inför en framtida kommersialisering av Ygalo®

april 18, 2018
Stockholm – 18 april, 2018 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) offentliggjorde igår kallelsen till årsstämman i vilken valberedningen föreslår två nya kandidater till styrelsen. Per Wold-Olsen och Brian Stuglik kommer att tillföra Oncopeptides ytterligare kompetens gällande klinisk utveckling i sen fas samt kommersialisering givet att stämman röstar för förslaget. Alan Hulme kommer efter åtta framgångsrika år som ordförande överlämna ordförandeskapet till Per Wold-Olsen vid årsstämman.

Oncopeptides har under de senaste åren utvecklats från att vara ett privatägt bolag i tidig utvecklingsfas till ett publikt bioteknikföretag med pågående registreringsgrundande kliniska studier och en självständig kommersialiseringsstrategi i Europa och USA. Valberedningen har därför strävat efter att ytterligare stärka styrelsens profil med avseende på kommersiell erfarenhet från den amerikanska läkemedelsmarknaden.

”I Ygalo® har Oncopeptides en mycket spännande och viktig produktkandidat för patienter som behöver nya behandlingsalternativ. Produkten kan ha en betydande marknadspotential på den amerikanska marknaden. Jag ser fram emot att bli medlem i Oncopeptides styrelse och att vara en del av den fortsatta utvecklingen av företaget och särskilt den kommersiella strategin baserad på min långa erfarenhet inom läkemedelsindustrin”, säger Per Wold-Olsen.

”Sedan jag tillträdde Oncopeptides styrelse som ordförande 2010 har företaget förädlats avsevärt och utvecklar nu Ygalo® i den pivotala fas III-studien OCEAN. Denna utveckling har möjliggjorts genom hårt arbete, ett nära samarbetet mellan ledning och styrelse och ett starkt stöd från våra engagerade långsiktiga investerare. Företaget bygger nu en egen lanseringsorganisation i USA och förbereder sig för en potentiell produktregistrering år 2020. Jag är väldigt nöjd över att överlämna ordförandeskapet till Per vars omfattande kommersiella erfarenhet från den amerikanska marknaden kommer att vara ett viktigt tillskott för bolaget”, säger Alan Hulme.

Biografi – Per Wold-Olsen

Per Wold-Olsen är en norsk medborgare född 1947. Per började arbeta på läkemedelsbolaget Merck & Co Inc. (Merck Sharp Dohme) 1974. Han har varit Managing Director för det norska dotterbolaget, Vice President för den skandinaviska regionen, Senior Vice President för Worldwide Human Health Marketing och President för Europa och den interkontinentala regionen för Merck & Co. Inc. USA. Han var medlem av ledningsgruppen under åren 1994-2006. Per är för närvarande styrelseordförande i MMV (medicines for Malaria Venture) och GN Store Nord A/S. Han är även styrelseledamot i Gilead Sciences, Inc.. Per har en MBA inom ekonomi och administration från Handelshøyskolen BI och en MBA inom Management och Marketing från University of Wisconsin.

Biografi – Brian Stuglik

Brian Stuglik är en amerikansk medborgare född 1959. Brian är grundare av Proventus Health Solutions och har över tre decenniers omfattande erfarenhet av läkemedelsutveckling, produktstrategi och kommersialisering i USA och internationellt. Brian har över 25 års erfarenhet inom området onkologi. Proventus Health Solutions hjälper biotech-bolag att integrera klinisk utveckling och kommersialisering för att framgångsrikt kunna lansera och kommersialisera sina produkter. Innan Proventus arbetade Brian fram till 2016 som Vice President och Chief Marketing Officer för Eli Lilly och Companys globala marknadsföringsavdelning för onkologi. Brian var central i utvecklingen av Eli Lilly and Companys onkologidivision med bland annat lanseringen av GEMZAR. Framgång nåddes även med utveckling och lansering av flera andra produkter däribland ALIMTA, ERBITUX och CYRAMZA. Därutöver har Brian stor erfarenhet av läkemedelsutveckling i tidigt skede, planering för nya produkter och affärsutveckling. Brian har en kandidatexamen i farmaci från Purdue Universitetet och är medlem av American Society of Clinical Oncology, the American Association for Cancer Research och International Association for the Study of Lung Cancer. Brian är också styrelseledamot och medlem i ersättningsutskottet för Verastem Inc. (NASDAQ: VSTM).

För mer information, kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
Cell phone: +46 705 695 471
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
Cell phone. +46 708 537 292
E-post: rein.piir@oncopeptides.se

Information lämnades av ovanstående personer försorg till offentliggörande den 18 april 2018 kl.09.00.

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel i forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten Ygalo®, en innovativ peptidaspotentierad alkylerare, Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnCs). Ygalo® är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Syftet med det kliniska utvecklingsprogrammet för Ygalo® är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo® kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Mer information finns på www.oncopeptides.se.