Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av bokslutskommunikén för 2022

februari 09, 2023

Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag inriktat på kommersialisering, forskning och utveckling av läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, kommer att publicera resultatet för det fjärde kvartalet, samt bokslutskommunikén för 2022, den 16 februari 2023, kl 08:00.

Investerare, finansanalytiker och media inbjuds att delta i en webcast och frågestund samma dag kl. 09:00. Presentationen kommer att ledas av vd Monica Shaw, tillsammans med CFO Holger Lembrér, samt hållas på engelska.

Om du önskar delta via webcasten gå in på länk nedan. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/oncopeptides-q4-2022

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5004216