Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Q1 rapport

april 27, 2022
STOCKHOLM – 27 april 2022 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag att rapporten för det första kvartalet 2022 kommer att presenteras den 4 maj 2022, kl. 11:00, samt att årsstämman i Oncopeptides AB (publ) kommer att äga rum tisdag den 28 juni 2022 (ändrat från 19 maj 2022).

Investerare, finansiella analytiker och media inbjuds att delta i en webbsändning med efterföljande frågestund den 4 maj. Presentationen kommer att hållas på engelska av vd Jakob Lindberg samt medlemmar från företagsledningen.

Webbsändningen kommer att sändas via https://tv.streamfabriken.com/oncopeptides-q1-2022 och finns också tillgänglig via bolagets hemsida www.oncopeptides.com
 

Telefonnummer för deltagare:

  • SE: +46 850 558 351
  • UK: +443 333 009 262
  • US: +1 6 319 131 422, PIN (endast USA): 76766319#
     

För ytterligare information kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ) 
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com 
Mobil: + 46 70 262 96 28 
 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Det första läkemedlet från PDC-plattformen, Pepaxto® (melfalan flufenamid) också benämnt melflufen fick ett villkorat godkännande i USA den 26 februari 2021, för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom. Bolaget drog frivilligt tillbaka Pepaxto den 22 oktober 2021, samt återkallade därefter tillbakadragandet den 21 januari 2022. Produkten marknadsförs för närvarande inte i USA. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på PDC-plattformen. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com