Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av rapporten för första kvartalet 2024

maj 21, 2024

Stockholm – 21 maj 2024 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, kommer att publicera resultatet för det första kvartalet 2024, den 30 maj 2024, kl 08:00 CET.

Investerare, finansanalytiker och media inbjuds att delta i en webbsändning och följande frågestund den 30 maj kl. 09:00 CET.

Presentationen kommer att ledas av vd Sofia Heigis, tillsammans med CFO Henrik Bergentoft. Sändningen kommer att hållas på engelska, och publiceras på Oncopeptides hemsida – www.oncopeptides.com – i anslutning till att webbsändningen startar.

Information för deltagare
Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk.
 
https://ir.financialhearings.com/oncopeptides-q1-report-2024
 
Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
 
 https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048825