Pressmeddelande

Oncopeptides anordnar en virtuell kapitalmarknadsdag den 30 november

november 05, 2020
STOCKHOLM — 5 november 2020 — Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), meddelade idag att företaget arrangerar en virtuell kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och journalister den 30 november 2020. Programmet kommer att publiceras på företagets hemsida i början av vecka 48 under: www.oncopeptides.com/sv/kalendarium/ (https://oncopeptides.se/sv/kalendarium/)

Oncopeptides virtuella kapitalmarknadsdag
14.00 – 16.00 CET (8.00-10.00 EST) den 30 november 2020

Presentatörerna under kapitalmarknadsdagen kommer att vara:

CEO, Marty J Duvall, Oncopeptides
CSO,
Jakob Lindberg, Oncopeptides

CMO, Klaas Bakker, Oncopeptides

Professor Paul Richardson, MD, Dana-Farber Cancer Institute, Boston
Associate Professor Maria-Victoria Mateos, MD, PhD, University Hospital of Salamanca
Assistant Professor
Joshua Richter, MD, Icahn School of Medicine at Mount Sinai Hospital, New York

Webcasten kommer att finnas tillgänglig på: https://tv.streamfabriken.com/oncopeptides-cmd-2020

För mer information kontakta:
Rein Piir, Head of Investor Relations at Oncopeptides
Mejl: rein.piir@oncopeptides.com  
Mobil: +46 70 853 72 92

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november, 2020, kl. 14:00 (CET).

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag fokuserat på utvecklingen av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Den ledande produktkandidaten melflufen är först i en ny klass av peptidlänkade läkemedel som riktas mot aminopeptidaser och snabbt frisätter alkylerande cellgifter inne i tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och utvärderas i ett flertal kliniska studier inklusive den registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Baserat på resultaten från HORIZON-studien har en ansökan om villkorat marknadsgodkännande för melflufen i kombination med dexametason lämnats in till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, för behandling av vuxna patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom. FDA har beviljat bolagets ansökan en prioriterad granskning och fastställt ett PDUFA-datum, dvs. när granskningen ska vara klar, till den 28 februari 2021. Oncopeptides globala huvudkontor ligger i Stockholm och huvudkontoret för den amerikanska verksamheten återfinns i Boston, Massachusetts. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamnet ONCO. Mer information finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com.