Pressmeddelande

Oncopeptides årsredovisning för 2018

april 26, 2019 Regulatorisk
Stockholm – 26 april 2019 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelar idag att årsredovisningen för 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.oncopeptides.com och kan hittas under Investerare & media / Finansiella rapporter.

För mer information, kontakta: 

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Mobil: +46 (0)70 853 72 92

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april, 2019, kl 12:00 CET.

Om Oncopeptides  

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, en peptidlänkad alkylerare, tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnC). Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i en global registreringsgrundade klinisk fas 3-studie samt i tre ytterligare pågående kliniska prövningar. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

Mer information finns på www.oncopeptides.com.