Pressmeddelande

Oncopeptides årsredovisning för 2019

april 28, 2020 Regulatorisk
Stockholm – 28 april 2020 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) tillkännager idag att årsredovisningen för 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida. Redovisningen sammanfattar bolagets affärsverksamhet, strategi och finansiella resultat.

Årsredovisningen finns tillgänglig som PDF version på bolagets hemsida under;
www.oncopeptides.com / Investerare / Finansiella rapporter

För mer information kontakta:
Rein Piir, Head of Investor Relations på Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com 

Mobil: +46 70 853 72 92

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett förstklassigt peptidlänkat läkemedel mot cancer som snabbt levererar ett cellgift till tumörceller.  Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i ett flertal kliniska studier inklusive den pivotala fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och har sitt amerikanska huvudkontor i Boston, Mass. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

Mer information finns på www.oncopeptides.com.