Pressmeddelande

Oncopeptides får forskningsanslag från Vinnova för att utforska PDC-plattformen inom solida tumörer

mars 28, 2023

Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på forskning, utveckling och kommersialisering av läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag att bolaget har erhållit ett forskningsanslag om 3 miljoner kronor från Vinnova för att utforska utvecklingen av nya behandlingsalternativ för glioblastom, en aggressiv och obotlig form av hjärntumör. Anslaget möjliggör explorativ forskning för att få en bättre förståelse för PDC-plattformens potential inom solida tumörer som glioblastom.

Prekliniska data visar att den patentskyddade plattformen för peptidlänkade läkemedel, PDC-plattformen, har en betydande potential att möta utmaningarna vid behandling av glioblastom. PDC-substanserna har designats kring två komponenter, en peptidbärande del och ett alkylerande cellgift. Den peptidbärande delen utnyttjar den förhöjda metabolismen hos glioblastomceller för att snabbt hydrolysera PDC-substanserna till flera hydrofila metaboliter, vilket leder till en anrikning i cancercellerna. Detta kan öka det terapeutiska fönstret i jämförelse med konventionell cellgiftsbehandling.

”Vi är mycket glada över att kunna vidareutveckla vår prekliniska portfölj och utforska potentialen av vår innovativa PDC-plattform inom andra indikationer utöver hematologiska sjukdomar” säger Monica Shaw, vd för Oncopeptides. ”Glioblastom är en vanlig och väldigt aggressiv form av hjärntumör, med mycket få behandlingsalternativ och där botemedel saknas. Det finns ett nära förestående behov av effektivare behandlingar med olika verkningsmekanismer”.

Projektet har erhållit finansiering från Eurostars 3-programmet med samfinansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa, och drivs av ett internationellt forskningskonsortium. Oncopeptides samordnar projektet och är ansvarig för lead-optimering där nya substanser kommer att designas och syntetiseras för att utvärderas som möjliga glioblastomläkemedel. Våra samarbetspartners, som representerar både akademi och biotechindustri, kommer att bidra med sin expertis inom glioblastom, samt i utvecklingen av avancerade prekliniska modeller där man använder cancerceller som härrör från patienter.

Konsortiet förväntas generera prekliniska data som kan stödja valet av en läkemedelskandidat för glioblastom under 2026. De samlade data kan göra det möjligt för Oncopeptides att avsluta prekliniska studier och studier som möjliggör klinisk utveckling, samt därefter starta ett kliniskt utvecklingsprogram.