Pressmeddelande

Oncopeptides förstärker den prekliniska forskningen och tar över Kanceras laboratorium i Solna för läkemedelsutveckling från den 1 juli

juni 29, 2020
STOCKHOLM — 29 juni 2020 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) tillkännager idag att bolaget slutit ett avtal med Kancera som innebär att Oncopeptides tar över Kanceras laboratorium i Solna för läkemedelsutveckling.

Avtalet är en viktig del i utvecklingen av Oncopeptides prekliniska verksamhet och innebär en ytterligare förstärkning av bolagets forskningskapacitet. Oncopeptides rekryterar flera medarbetare med preklinisk kompetens från Kancera, samt tar över hyreskontrakt för laboratorielokaler och instrumentering.

”Jag är mycket glad över att vi fått möjlighet att rekrytera högkvalificerad personal och ta över laboratorielokaler, som möter de behov av spetskompetens som vi har när det gäller preklinisk läkemedelsutveckling”, säger Fredrik Lehmann, EVP Research & CMC på Oncopeptides. Avtalet ger oss nödvändiga resurser för att vidareutveckla vår PDC-plattform och generera nya läkemedelskandidater”.

För mer information kontakta:
Fredrik Lehmann, EVP Research & CMC, Oncopeptides
E-mail: fredrik.lehmann@oncopeptides.com
Phone: +46 8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations, Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com  
Mobil: +46 70 853 72 92

Information lämnades för offentliggörande den 29 juni, 2020, kl. 17.31, CET.

Om melflufen
Melflufen (melphalan flufenamide) är ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel som snabbt levererar ett alkylerande cellgift till tumörceller. Melflufen tas snabbt upp av myelomceller genom dess höga fettlöslighet och klyvs omedelbart av peptidaser till ett vattenlösligt cellgift som blir instängt inuti myelomcellen. Peptidaser spelar en viktig roll i proteinhomeostasen och i cellulära processer som cellcykelprogression och programmerad celldöd. In vitro är melflufen 50 gånger mer potent i myelomceller jämfört med dess alkylerande metabolit beroende på en ökad intracellulär koncentration av alkyleraren. Melflufen har visat cytotoxisk aktivitet i myelomcellinjer resistenta mot andra behandlingar, inklusive alkylerare, och har i prekliniska studier även visats hämma DNA-reparation och angiogenes.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel som snabbt levererar ett alkylerande cellgift till tumörceller. Melflufen (melfalan flufenamid) utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och utvärderas för närvarande i ett flertal kliniska studier inklusive den pivotala fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och kontor för den amerikanska verksamheten i Boston, Mass. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

Mer information finns på www.oncopeptides.com.