Pressmeddelande

Oncopeptides förstärker sin ledningsgrupp genom utnämnande av Dr Christian Jacques som EVP Clinical Strategy och Chief Scientific Officer

mars 26, 2018
Stockholm – mars 26, 2018 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelar idag att bolaget breddat sin ledningsgrupp med utnämningen av Dr Christian Jacques som Executive Vice President Clinical Strategy och Chief Scientific Officer (CSO). Dr Jacques har mer än 25 års erfarenhet av klinisk utveckling av nya läkemedelskandidater inom hematologi-onkologi och har lett godkännandearbetet för flera innovativa läkemedel såsom pomalidomid.

VD kommentar

”Utnämningen av Dr Christian Jacques som Chief Scientific Officer är ett viktigt steg i att bygga Oncopeptides organisation. Dr Jacques kommer att leda arbetet inför en global ansökan för marknadsgodkännande av Ygalo®. Han kommer även att utveckla vår kliniska utvecklingsstrategi för Ygalo® och andra pipeline kandidater. Dr Jacques är en av de mest erfarna läkemedelsutvecklarna inom multipelt myelom och hematologi globalt. Det är ett privilegium att välkomna honom till Oncopeptides ledningsgrupp”. säger Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides.

Biografi – Dr Christians Jacques

Dr Christian Jacques är läkare inom internmedicin med specialisering på hematologi och onkologi. Hans tidigare positioner innefattar, global Myeloma Therapeutic Area Head hos Celgene Inc, Executive Director hos Novartis Onkologi, Global Senior Director Onkologi hos Johnson och Johnson och olika positioner hos Aventis, Rhône-Poulenc och Pierre Fabre inom onkologiområdet. Dr Jacques är även medlem i American Society of Hematology och medlem i American Society of Clinical Oncology.

För mer information, kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides

Mobil: +46 705 695 471

E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides

Mobil: +46 708 537 292

E-post: rein.piir@oncopeptides.se

Information lämnades av ovanstående personer försorg till offentliggörande den 26 mars 2018 kl.08.00

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel i forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten Ygalo®, en innovativ peptidaspotentierad alkylerare, Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnCs). Ygalo® är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Syftet med det kliniska utvecklingsprogrammet för Ygalo® är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo® kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom. Mer information finns på www.oncopeptides.se.