Pressmeddelande

Oncopeptides har tillsatt en Clinical Advisory Board bestående av internationellt erkända forskare för klinisk utveckling inom hematologi

april 23, 2018
Stockholm — 23 april 2018 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att bolaget tillsatt en Clinical Advisory Board. Målsättningen är att identifiera utvecklingsmöjligheter för Ygalo® såväl inom planerad första indikation, nya indikationer som för den vidare utvecklingen av Oncopeptides pipeline.

Professor Paul G. Richardson, MD, kommer att vara ordförande i denna Clinical Advisory Board. Övriga medlemmar är Dr. Lori A Kunkel, MD, Professor Axel Glasmacher, MD, och Dr. Christian Jacques, MD. Dr. Bengt Gustavsson, Head of Medical Relations för Oncopeptides kommer att vara kommitténs sekreterare.

VD kommentar

”För Oncopeptides är detta ett stort steg. Vi får möjligheten att etablera en clinical advisory board bestående av internationellt erkända specialister inom hematologi-onkologi med djup kunskap om läkemedelsutveckling inom multipelt myelom. Vi är nu i en bättre position än tidigare att kunna hjälpa patienter efter vår absolut bästa förmåga. Det är även ett erkännande av Ygalo® som en kliniskt relevant läkemedelskandidat” säger Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides.

Biografier

Professor Paul G. Richardson, MD, RJ Corman Professor of Medicine HMS vid Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, USA. Dr. Richardson innehar för närvarande ledande positioner i ett flertal professionella organisationer och sitter i flera redaktionella styrelser. Han är sitter i styrelsen och i projekt-utvärderingskommittén för ”the Multiple Myeloma Research Consortium (MMRC)”. Han är ordförande för ”the Multiple Myeloma Committee for the Alliance for Clinical Trials in Oncology” (tidigare GALG). Dr. Richardson har publicerat fler än 340 originalartiklar och fler än 260 översiktsartiklar, kapitel och ledare i ledande vetenskapliga tidskrifter, och han har haft ledande roller i den kliniska utvecklingen av bortezomib, lenalidomid, panobinostat, pomalidomid, elotuzumab och daratumumab.

Dr. Lori A Kunkel, MD, arbetar idag som fristående konsult åt flera bolag. Hon har mer än 20 års erfarenhet inom klinisk utveckling och kommersialisering av läkemedel och har arbetat som Chief Medical Officer vid ett flertal onkologiföretag, däribland Pharmacyclics och Proteolix. Dr Kunkel var innan dess verksam vid UCLA School of Medicine.

Professor Axel Glasmacher, MD, var tills nyligen Senior Vice President and Head of the Global Clinical Research and Development Hematology-Oncology på Celgene där han arbetat i olika globala roller under mer än tio år. Innan dess arbetade Professor Glasmacher inom hematologi – onkologi vid universitetssjukhuset i Bonn.  

Dr. Christian Jacques, MD, är hematolog och onkolog (UCL, 1988) och har mer än 25 års erfarenhet av klinisk utveckling av nya läkemedelskandidater. Dr Jacques har en bred industriell erfarenhet och har arbetat i ett flertal globala läkemedelsbolag, däribland Novartis, J&J och senast som Global Myeloma Therapeutic Area Head hos Celgene Inc. Dr. Jacques är Chief Scientific Officer på Oncopeptides.

Ygalo® i klinisk utveckling

Ygalo® har studerats vid behandling av patienter med Relapserad och Refraktär Multipelt Myelom (RRMM) i sen fas. Detta genomfördes i den kliniska studien kallad O-12-M1 där starka finala resultat avrapporterades i december 2017. Idag pågår tre kliniska studier inklusive den nu startade ANCHOR studien.  

I ANCHOR kommer Ygalo® doseras i kombination med, antingen bortezomib eller daratumumab i relapserade eller RRMM patienter. Resultaten från studien syftar till att skapa förståelse och kunskap bland behandlande läkare för hur Ygalo® kan användas i kombination med dessa läkemedel. Detta kan även öppna upp för Ygalo® i tidigare linjers behandling.

OCEAN är Oncopeptides registreringsgrundande fas III-studie där Ygalo® jämförs direkt med dagens standardbehandling pomalidomid för patienter med RRMM i sen fas.

HORIZON är en fas II-studie som studerar effekten av Ygalo® i RRMM patienter i sen fas med få eller inga återstående etablerade behandlingsalternativ. Interimsdata från denna studie avrapporterades i december 2017.

För mer information, kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
Cell phone: +46 705 695 471
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
Cell phone: +46 708 537 292
E-post: rein.piir@oncopeptides.se

Information lämnades av ovanstående personer försorg till offentliggörande den 23 april 2018 kl.09.00

Om Ygalo®

Ygalo® är en nästa generations alkylerare, en Peptidase Enchanced Cytotoxic (PEnCs) som riktar sig mot cancerceller genom en mekanism som kallas peptidaspotentiering. I prekliniska cellkulturstudier påverkar traditionella alkylerare benmärgen (vilket avgör biverkningsprofilen) lika mycket som cancerceller (vilket avgör behandlingseffekten), medan Ygalo® ger 50 gånger högre påverkan på cancerceller än benmärgsceller.

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel i forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten Ygalo®, en innovativ peptidaspotentierad alkylerare, Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnCs). Ygalo® är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Syftet med det kliniska utvecklingsprogrammet för Ygalo® är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo® kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Mer information finns på www.oncopeptides.se.