Pressmeddelande

Oncopeptides har utsett valberedningen

oktober 20, 2023 Regulatorisk

Stockholm – 20 oktober 2023 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att valberedningens sammansättning har fastställts.

Enligt principerna för tillsättande av valberedning i Oncopeptides, ska valberedningen inför årsstämman 2024 utgöras av representanter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2023 som också är villiga att ingå i valberedningen, samt av styrelsens ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av följande personer, vilka tillsammans representerar cirka 29 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på aktieägarinformation i slutet av september 2023.

  • Staffan Lindstrand, utsedd av HealthCap VI L.P.
  • Patrik Sobocki, utsedd av Stiftelsen Industrifonden
  • Caroline Mebius, utsedd av Handelsbanken fonder
  • Per Wold-Olsen, styrelsens ordförande

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets hemsida, www.oncopeptides.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att sända e-post till info@oncopeptides.com (rubrik ”Valberedning”) eller via brev till:
Oncopeptides AB, Att: Oncopeptides valberedning, Luntmakargatan 46, SE-111 37 Stockholm, Sverige.

Eventuella förslag måste vara valberedningen tillhanda senast den 3 april 2024 för att ingå i kallelsen och dagordningen för årsstämman.