Pressmeddelande

Oncopeptides kommer att presentera vid Jefferies Healthcare Conference i New York den 7 juni klockan 11.30am lokal tid

maj 28, 2019
Stockholm – 28 maj 2019 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelar idag att de kommer att delta vid Jefferies årliga Healthcare Conference i New York mellan den 4-7 juni och ha en plenumpresentation den 7 juni 11.30am lokal tid (EST).

Presentationen kommer att webcastas och kommer att finnas tillgänglig under:
www.oncopeptides.com
/ Investerare & Media / Presentationer / Jefferies 2019 Global Healthcare Conference
 

För mer information, kontakta: 
Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com

Information lämnades för offentliggörande den 28 maj 2019 kl. 10.00 (CET).

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, en lipofil peptidlänkad alkylerare, tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnC). Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i en global registreringsgrundade klinisk fas 3-studie kallad OCEAN, en fas 2-studie kallad HORIZON samt i två ytterligare pågående kliniska prövningar. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

För mer information besök www.oncopeptides.com.