Pressmeddelande

Oncopeptides kommer att presentera vid Jefferies Healthcare Conference i New York den 7 juni

maj 29, 2018
Stockholm – 29 maj 2018 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelar idag att de kommer att presentera vid Jefferies årliga Healthcare Conference in New York den 7 juni 1.30 PM EST, presentationen kommer att vara tillgänglig som webcast.

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel i forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Sedan dess grundande har bolaget fokuserat på utvecklingen av bolagets produktkandidat Ygalo®, en innovativ peptidaspotentierad alkylerare avsedd för effektiv och fokuserad behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom.

Ygalo® har använts för att behandla RRMM-patienter i sen fas i kliniska studier i fas I och fas II (O-12-M1) med goda behandlingsresultat. För närvarande studeras Ygalo® i tre kliniska studier för behandling av multipelt myelom. De tre studierna är HORIZON, OCEAN och ANCHOR. En fjärde studie, BRIDGE i RRMM patienter med nedsatt njurfunktion kommer att påbörjas under tredje kvartalet detta år för att ytterligare studera Ygalo® i multipelt myelom.

Syftet med det kliniska utvecklingsprogrammet för Ygalo® är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo® kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedelsalternativ för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel i forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten Ygalo®, en innovativ peptidaspotentierad alkylerare, Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnCs). Ygalo® är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Syftet med det kliniska utvecklingsprogrammet för Ygalo® är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo® kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Mer information finns på www.oncopeptides.se.

För mer information, kontakta:  

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.se

Information lämnades för offentliggörande den 29 maj 2018 kl. 09.00.