Pressmeddelande

Oncopeptides kommer att publicera data från det kliniska programmet för melflufen i multipelt myelom och AL-amyloidos i sex presentationer på ASH

november 06, 2019
STOCKHOLM – 6 november 2019 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) tillkännager idag att data från det kliniska programmet som utvärderar produktkandidaten melflufen i multipelt myelom och AL-amyloidos har valts ut för sex posterpresentationer vid årsmötet för American Society of Hematology (ASH), den 7-10 december 2019 i Orlando, Florida. Melflufen är en peptidlänkad alkylerare som tillhör den nya klassen Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnCs).

En stor mängd kliniska och prekliniska data för melflufen inom både multipelt myelom och AL-amyloidos kommer att presenteras på ASH årsmöte. Två presentationer av särskilt intresse kommer att vara;

  • Uppdaterade effekt- och säkerhetsdata från den pivotala fas 2-studien HORIZON som utvärderar melflufen i patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM) kommer att presenteras. Dessa data kommer att ligga till grund för den kommande registreringsansökan som planeras att lämnas in till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i slutet av första kvartalet 2020.
  • Data för progressionsfri överlevnad (PFS) från fas 2-kombinationsstudien ANCHOR i RRMM-patienter presenteras för första gången.

”Att få sex presentationer godkända på ASH visar på bredden i vårt robusta kliniska utvecklingsprogram som utvärderar melflufen vid multipelt myelom och AL-amyloidos. Det validerar samtidigt våra framsteg i att nogsamt utvärdera melflufens möjligheter. Vi kommer att presentera långtidsuppföljningsdata från vår pivotala fas 2-studie HORIZON där vi utvärderar melflufen i RRMM-patienter. Det här är en väldigt viktig presentation eftersom dessa data kommer att ligga till grund för vår registreringsansökan till FDA i slutet av första kvartalet 2020. Data från kombinationsstudien ANCHOR kommer också att vara viktiga eftersom det är första gången vi presenterar resultat för progressionsfri överlevnad (PFS) efter en längre tids uppföljning i vår kombinationsstudie”, säger Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides. Vid årets ASH kommer vi även, för första gången, presentera prekliniska data för melflufen gällande AL-amyloidos. Det är en sjukdom med betydande medicinska behov då det för närvarande inte finns några godkända terapier tillgängliga för patienterna.”

Sammanfattningar av de vetenskapliga presentationerna på ASH:s årsmöte 2019 finns tillgängliga på:

https://www.hematology.org/Annual-Meeting/Abstracts/

Sammanfattningar av de sex posterpresentationer om melflufen som kommer att presenteras på ASH:s årsmöte finns tillgängliga på bolagets hemsida enligt länk nedan:

www.oncopeptides/investerare&media/presentationer/ASH Abstrakt 2019

De data som ingår i sammanfattningarna som finns tillgängliga på ASH-mötets webbsida är baserade på dataavläsningsdatum under andra kvartalet 2019. De postrar som kommer att presenteras vid konferensen kommer att innehålla ytterligare data insamlade efter andra kvartalet fram till själva presentationstidpunkten.

Detaljer kring de kommande posterpresentationerna.

Titel: Clinical Activity of Melflufen in Patients with Triple-Class Refractory Multiple Myeloma and Poor-Risk Features in an Updated Analysis of HORIZON (OP-106), a Phase 2 Study in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma Refractory to Pomalidomide and/or Daratumumab
Presentatör: Maria-Victoria Mateos, Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca, Spain

Session: 653. Myeloma: Therapy, excluding Transplantation: Poster I
Datum/Tid: Lördagen den :e7 december mellan 17.30 – 19.30 CET (5:30 – 7:30 p.m. EST)
Lokal: Hall B

Titel: Updated Progression-Free Survival (PFS) and Overall Survival (OS) with Melflufen and Dexamethasone in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM): Results from the Phase 2 Study O-12-M1
Presentatör: Sara Bringhen, MD, Division of Hematology University of Torino, Torino, Italy

Session: 653. Myeloma: Therapy, excluding Transplantation: Poster I
Datum/Tid: Lördagen den 7:e december mellan 17.30 – 19.30 CET (5:30 – 7:30 p.m. EST)
Lokal: Hall B

Titel: OP201: A Phase 1/2 Study of Melflufen and Dexamethasone in Patients with Immunoglobulin Light Chain (AL) Amyloidosis
Presentatör: Stefan Schönland, MD, Medizinische Klinik V and Amyloidosis Center, Universitätsklinikum Heidelberg, Heidelberg, Germany

Session: 653. Myeloma: Therapy, excluding Transplantation: Poster II
Datum/Tid: Söndagen den 8:e december mellan 18.00 – 20.00 CET (6:00 – 8:00 p.m. EST)
Lokal: Hall B

Titel: ANCHOR (OP-104): Updated Efficacy and Safety from a Phase 1/2 Study of Melflufen and Dexamethasone Plus Bortezomib or Daratumumab in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM) Refractory to an IMiD or a Proteasome Inhibitor (PI)
Presentatör: Enrique M. Ocio, MD, University Hospital Marqués de Valdecilla (IDIVAL), University of Cantabria, Santander, Spain

Session: 653. Myeloma: Therapy, excluding Transplantation: Poster II
Datum/Tid: Söndagen den 8:e december mellan 18.00 – 20.00 CET (6:00 – 8:00 p.m. EST)
Lokal: Hall B

Title: In Vitro and in Vivo Activity of Melflufen in Amyloidosis
Presenter: Kenneth Flanagan, PhD, Oncopeptides AB, Stockholm, Sweden

Session: 652. Myeloma: Pathophysiology and Pre-Clinical Studies, excluding Therapy: Poster II
Datum/Tid: Söndagen den 8:e december mellan 18.00 – 20.00 CET (6:00 – 8:00 p.m. EST)
Lokal: Hall B

Titel: The Burden of Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: An Indirect Comparison of Health-Related Quality of Life Burden across Different Types of Advanced Cancers at Baseline and after Treatment Based on HORIZON (OP-106) Study of Melflufen Plus Dexamethasone
Presentatör: Paul G. Richardson, MD, Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, MA, USA

Session: 905. Outcomes Research—Malignant Conditions (Lymphoid Disease): Poster II
Date/Time: Söndagen den 8:e december mellan 18.00 – 20.00 CET (6:00 – 8:00 p.m. EST)
Lokal: Hall B

För ytterligare information kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0) 8 615 20 40

Rein Piir, chef för Investor Relations vid Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com

Mobiltelefon: +46 (0) 70 853 72 92

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2019 kl.15.00 CET.

Om melflufen
Melflufen är en lipofil peptidlänkad alkylerare som snabbt resulterar i en kraftig ansamling av cytotoxiska metaboliter i myelomceller genom peptidasaktivitet. Melflufen tillhör den nya klassen Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnCs), en familj lipofila peptider som verkar genom att de blir kluvna av peptidaser och som har potential att kunna behandla flera olika cancertyper. Peptidaser spelar en viktig roll i proteinhomeostasen och i cellulära processer som cellcykelprogression och programmerad celldöd. Melflufen tas snabbt upp av myelomceller genom dess höga lipofilicitet och klyvs omedelbart av peptidaser till en hydrofil alkylerare som blir fångad inuti myelomcellen. In vitro är melflufen 50 gånger mer potent i myelomceller jämfört med dess alkylerande metabolit beroende på peptidasaktiviteten och inducerar irreversibla skador på DNA samt programmerad celldöd. Melflufen har visat cytotoxisk aktivitet i myelomcellinjer resistenta mot andra behandlingar, inklusive alkylerare, och har i prekliniska studier även visats hämma DNA-reparation och angiogenes.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska cancerformer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, en lipofil peptidlänkad alkylerare, tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnC). Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i en pivotal fas 2-studie kallad HORIZON och en bekräftande klinisk fas 3-studie kallad OCEAN där rekrytering pågår. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

För mer information, vänligen besök www.oncopeptides.com.