Pressmeddelande

Oncopeptides offentliggör ledarförändringar: Jakob Lindberg tar över rollen som forskningschef och Marty J Duvall utses till vd

juni 30, 2020 Regulatorisk
STOCKHOLM — 30 juni 2020 — Oncopeptides AB (publ) (”Oncopeptides”) (Nasdaq Stockholm: ONCO) tillkännager att styrelsen utsett Marty J Duvall till vd. Marty J Duvall ersätter Jakob Lindberg som varit vd sedan bolagets nystart 2011. Jakob Lindberg övertar rollen som forskningschef, Chief Scientific Officer (CSO) och ersätter Christian Jacques som varit CSO sedan 2018. Christian kommer att fortsätta som senior rådgivare.

Marty J Duvall har omfattande global kommersiell kompetens från ledande befattningar inom läkemedels- och biotechindustrin och unika erfarenheter från onkologi- och hematologiområdet., senast i rollen som CEO för Tocagen Inc. “Ansökan om villkorat marknadsgodkännande hos FDA, som offentliggjordes tidigare idag, utgör en viktig inflexionspunkt för Oncopeptides. När vi nu går in i nästa fas av vår resa är jag mycket glad över att meddela att Jakob kommer att fortsätta sitt hängivna vetenskapliga engagemang för Oncopeptides och att vi har lyckats attrahera en industriell ledare som Marty till rollen som vd i Oncopeptides AB (publ)”, säger Per Wold-Olsen, styrelseordförande i Oncopeptides. ”Marty kommer att leda utvecklingen av Oncopeptides till ett fullfjädrat, integrerat, globalt biotechbolag, med huvudkontor i Stockholm”.

”Jag är förväntansfull inför arbetet att leda Oncopeptides genom nästa fas och engagera mig i kommersialiseringen av melflufen”, säger Marty J Duvall, vd. ”Jag är imponerad av Oncopeptides starka vetenskapliga plattform och övertygande fas-2 data och är övertygad om att melflufen har potential att skapa betydande värde för patienter med multipelt myelom som i många fall saknar behandlingsalternativ”.

”Det ska bli superkul att få möjlighet att använda min tid till att utveckla potentialen i vår unika PDC-plattform och driva den vetenskapliga agendan bortom melflufen”, säger Jakob Lindberg avgående CEO på Oncopeptides. ”Vår teknologiplattform är oerhört spännande, den gör det möjligt för oss att bredda indikationerna och ta fram nya läkemedelskandidater som kommer att få avgörande betydelse för Oncopeptides långsiktiga tillväxt”.

Ledarförändringarna gäller från den 1 juli.

För mer information kontakta:
Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications at Oncopeptides AB
E-mail: rolf.gulliksen@oncopeptides.com
Mobil: +46 70 262 96 28

Rein Piir, Head of Investor Relations på Oncopeptides
E-mail: rein.piir@oncopeptides.com
Mobil: +46 70 853 72 92

Informationen i pressmeddelandet är sådan information som det åligger Oncopeptides att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 30 juni 2020 kl. 17.45 (CET).

Om melflufen
Melflufen (melphalan flufenamide) är den första i en ny klass av peptidlänkade läkemedel som målstyrs mot aminopeptidaser och också snabbt levererar ett alkylerande cellgift till tumörceller. Melflufen tas snabbt upp av myelomceller genom dess höga fettlöslighet och klyvs omedelbart av peptidaser till ett vattenlösligt cellgift som blir instängt inuti myelomcellen. Peptidaser spelar en viktig roll i proteinhomeostasen och i cellulära processer som cellcykelprogression och programmerad celldöd. In vitro är melflufen 50 gånger mer potent i myelomceller jämfört med dess alkylerande metabolit beroende på en ökad intracellulär koncentration av alkyleraren. Melflufen har visat cytotoxisk aktivitet i myelomcellinjer resistenta mot andra behandlingar, inklusive alkylerare, och har i prekliniska studier även visats hämma DNA-reparation och angiogenes.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, som är den första i en ny klass av peptidlänkade läkemedel som målstyrs mot aminopeptidaser och också snabbt levererar ett alkylerande cellgift till tumörceller. Melflufen (melfalan flufenamid) utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och utvärderas för närvarande i ett flertal kliniska studier inklusive den pivotala fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och kontor för den amerikanska verksamheten i Boston, Mass. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

Mer information finns på www.oncopeptides.com.