Pressmeddelande

Oncopeptides presenterar nya data för melflufen på den årliga amerikanska hematologikongressen ASH

december 10, 2021
STOCKHOLM – 10 december 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på forskning och utveckling av läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag att bolaget kommer att hålla tre vetenskapliga presentationer avseende melflufen (INN melphalan flufenamide) på den årliga kongressen för American Society of Hematology, ASH, den 11-14 december i Atlanta, Georgia, USA.

”Vi är engagerade i att samla och dela uppdaterade data för melflufen med myelomsamhället”, säger Klaas Bakker, Chief Medical Officer. ”En fortsatt förståelse gällande säkerhets- och effektdata i patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom är nödvändig för att ge vägledning om den kliniska vidareutvecklingen av PDC-plattformen.”

Nedan är en kortfattad beskrivning av de vetenskapliga arbeten som accepterats av American Society of Hematology. Dessa arbeten finns tillgängliga online via: https://ashpublications.org.

Kliniska studieresultat Första författare Publikation Disposition
OCEAN: Melflufen/dexamethasone compared with pomalidomide/dexamethasone in patients with relapsed/refractory multiple myeloma – Age subgroup analysis of older patients Marivi Mateos  2741 Poster
OCEAN: Melflufen/dexamethasone compared with pomalidomide/dexamethasone in patients with relapsed/refractory multiple myeloma – Safety and tolerability analyses Paul M Richardson 2732 Poster
Pre-kliniska studieresultat
Single cell RNA sequencing identifies potential molecular indicators of response to melflufen in multiple myeloma Philipp Sergeev 1194 Poster

För ytterligare information kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 262 96 28

Linda Holmström, Director Investor Relations, Oncopeptides AB (publ)
E-post: linda.holmstrom@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 873 40 95
 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Det första läkemedlet från PDC-plattformen, Pepaxto® (melfalan flufenamid) också benämnt melflufen fick ett villkorat godkännande i USA den 26 februari 2021, för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom, som genomgått åtminstone fyra behandlingslinjer och vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38. Bolaget drog tillbaka Pepaxto från marknaden 22 oktober 2021, som en följd av sämre överlevnadsdata i fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på PDC-plattformen. Det globala huvudkontoret ligger i Stockholm. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com