Pressmeddelande

Oncopeptides presenterar nya vetenskapliga data vid European Myeloma Network

april 20, 2023

Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på forskning, utveckling och kommersialisering av läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag att bolaget presenterar nya vetenskapliga data för melflufen vid mötet med European Myeloma Network i Amsterdam den 20 april. Data inkluderar ett vetenskapligt abstrakt angående hälsorelaterad livskvalitet från fas 3-studien OCEAN, samt ett abstrakt från fas 3-studien LIGHTHOUSE.

”Relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM) är förknippat med allvarliga symtom som omfattar smärta, trötthet, fysisk och emotionell funktion och de flesta patienter upplever en försämrad hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL),” säger Fredrik Schjesvold, MD, Head, Oslo Myeloma Center. ”Resultaten från OCEAN är lovande eftersom HRQoL upprätthölls under hela behandlingen med melflufen plus dexametason och var likvärdig med resultatet av behandlingen med pomalidomid plus dexametason.”

”Data från fas 3-studien LIGHTHOUSE är mycket uppmuntrande och visar tydligt att kombinationen med melflufen och daratumumab skapar klinisk nytta i patienter med RRMM,” säger María-Victoria Mateos, MD, PhD, från Salamanca’s University Hospital Haematology Department och Lead Investigator i LIGHTHOUSE-studien. ”Multipelt myelom är fortfarande en obotlig sjukdom för de flesta patienter och vi välkomnar ytterligare evidens för hur man kan kombinera behandlingar med olika verkningsmekanismer i klinisk praxis.” 
 
Nedan är en kortfattad beskrivning av de vetenskapliga arbeten som har blivit accepterade av European Myeloma Network. Dessa är tillgängliga online via denna länk, klicka här.
 

Vetenskapliga arbeten Förste författare Publikation
Patient-reported outcomes (pro) in relapsed/refractory multiple myeloma (RRMM) treated with melflufen and dexamethasone (dex) or pomalidomide (pom) and dex: analyses from the phase 3 ocean study. Fredrik Schjesvold, MD, Head of Oslo Myeloma Center, Oslo University Hospital Poster P 38
Lighthouse (op-108): melflufen plus daratumumab (dara) and dexamethasone (dex) versus dara in relapsed/refractory multiple myeloma (RRMM) refractory to an immunomodulatory drug (imid) and a proteasome inhibitor (pi) or had received ≥3 prior lines of therapy including an imid and a pi. María-Victoria Mateos, MD, PhD, from Salamanca’s University Hospital Haematology Department, Poster P 34