Pressmeddelande

Oncopeptides publicerar årsredovisningen för 2020

april 26, 2021 Regulatorisk
STOCKHOLM – 26 april 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, publicerade idag årsredovisningen för 2020.

Årsredovisningen sammanfattar ett mycket händelserikt år i bolagets stolta historia, med betydande framsteg när det gäller forskning och utveckling, organisationskapacitet, strategisk inriktning, företagskultur och hållbarhet. Oncopeptides uppnådde alla viktiga milstolpar trots de rådande utmaningarna som orsakats av den pågående globala pandemin.

”Det senaste året har inneburit stora förändringar för Oncopeptides som präglats av FDA: s beslut att bevilja vår ansökan om marknadsgodkännande för melflufen i trippelklassrefraktärt multipelt myelom, en prioriterad granskning, vilket ledde till ett villkorat godkännande och en kommersiell lansering av PEPAXTO® i USA tidigt under 2021”, säger Marty J Duvall, VD för Oncopeptides AB. ”Det är inte många framväxande bioteknikföretag som korsar mållinjen och lanserar en produkt som kan göra en avsevärd skillnad för patienter”.

Årsredovisningen 2020 är tillgänglig i en pdf-version och en digital utgåva på www.oncopeptides.com.
 

För ytterligare information kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 262 96 28

Linda Holmström, Director Investor Relations, Oncopeptides AB (publ)
E-post: linda.holmstrom@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 873 40 95
 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. PEPAXTO®(melfalan flufenamid, också benämnt melflufen) är det första läkemedlet från PDC-plattformen och har lanserats i USA för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom. Melfalan flufenamid utvärderas i ett brett kliniskt utvecklingsprogram som omfattar bland annat de globala fas 3-studierna OCEAN och LIGHTHOUSE. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på PDC-plattformen. Den första av dessa förväntas gå in i klinisk utvecklingsfas under 2021.

Oncopeptides har cirka 300 medarbetare. Det globala huvudkontoret ligger i Stockholm och huvudkontoret för den amerikanska verksamheten i Boston, Massachusetts. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com.