Pressmeddelande

Oncopeptides publicerar bokslutskommunikén för 2022

februari 16, 2023 Regulatorisk

Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag inriktat på forskning, utveckling och kommersialisering av läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, har idag publicerat bokslutskommunikén för 2022.

Finansiell översikt: oktober-december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,6 (-21,7) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till – 100,5 (-389,8) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -91,1 (-394,0) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -1,01 (-5,23) SEK
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 344,5 (362,2) MSEK

Finansiell översikt: januari-december

 • Nettoomsättningen uppgick till 8,4 (118,3) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -349,3 (-1 420,9) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -338,0 (-1 430,3) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -4,11 (-19,00) SEK
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 344,5 (362,2) MSEK

Väsentliga händelser oktober-december

 • Nya kliniska- och prekliniska data presenteras vid det årliga amerikanska hematologimötet, ASH.
 • Uppdatering om marknadsföringstillståndet för Pepaxto® i USA.
 • Ansökan om en typ II variation för Pepaxti® lämnas in till den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.
 • Förnyat låneavtal med Europeiska investeringsbanken (EIB) om 30 MEUR.
 • Pepaxti erhåller marknadsgodkännande i Storbritannien.
 • Data från fas-3 studien LIGHTHOUSE bekräftar kliniska nyttan med melflufen.
 • Kommersialiseringen av Pepaxti i Europa inleds i Tyskland.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Monica Shaw utnämns till VD med tillträde den 4 januari 2023, och Jakob Lindberg antar rollen som Chief Scientific Officer.
 • Holger Lembrer utnämns till CFO med tillträde den 18 januari 2023.

Koncernens siffor i sammandrag

(TSEK) 2022
okt-dec
2021
okt-dec
2022
jan-dec
2021
jan-dec
Nettoomsättning 560 -21 710 8 355 118 295
Rörelseresultat -100 547 -389 836 -349 350 -1 420 917
Resultat efter skatt -91 098 -393 991 -337 951 -1 430 317
Resultat per aktie före och efter utspädning (kr) -1,01 -5,23 -4,11 -19,00
Kassaflöde från den löpande verksamheten -77 630 -446 455 -420 509 -1 516 391
Likvida medel vid periodens slut 344 515 362 187 344 515 362 187
Forsknings och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, % 57% 53% 61% 46%

Webcast för investerare, analytiker och media
Investerare, finansanalytiker och media inbjuds att delta i en webcast och frågestund samma dag kl. 09:00. Presentationen kommer att ledas av vd Monica Shaw, tillsammans med CFO Holger Lembrér och Jakob Lindberg, CSO. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Om du önskar att delta via webcasten, vänligen gå in på länken nedan. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/oncopeptides-q4-2022

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till mötet. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5004216