Pressmeddelande

Oncopeptides publicerar rapporten för det andra kvartalet 2021

augusti 19, 2021 Regulatorisk
Bra start på lanseringen, men ett utmanande regulatoriskt läge i USA

STOCKHOLM – 19 augusti 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, har idag publicerat rapporten för det andra kvartalet 2021.

Finansiell översikt: april-juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 66,4 (0.0) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -344,8 (-399,3) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -24,1 (-401,0) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,32 (- 6,79)
 • Likvida medel per 30 juni uppgick till 999,4 (937,8) MSEK

Finansiell översikt: januari-juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 85,7 (0.0) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -692,2 (-696,2) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -258,8 (-698,4) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -3,63 (- 12,20)
 • Likvida medel per 30 juni uppgick till 999,4 (937,8) MSEK

Väsentliga händelser översikt: april-juni

 • Ansökan om villkorat marknadsgodkännande för melflufen i EU lämnades in i april
 • Övergripande resultat från fas 3-studien OCEAN meddelades i maj
 • Patientrekryteringen till fas 2-studien PORT slutfördes i maj
 • Ett tyskt dotterbolag etablerades i maj
 • Sammanfattningar av vetenskapliga arbeten gällande melflufen presenterades på 2021 American Society of Clinical Oncology i juni
 • Nya kliniska och prekliniska data för melflufen presenterades på European Hematology Association meeting i juni

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Uppdaterade resultat i från fas 3-studien OCEAN offentliggjordes den 8 juli: melflufen nådde det primära målet superior PFS
 • Överlevnadsdata från OCEAN som också offentliggjordes den 8 juli, ledde till att FDA tillfälligt pausade rekryteringen till kliniska studier med melflufen i avvaktan på ytterligare granskning
 • FDA gick den 28 juli ut med en varning till patienter och hälso- och sjukvårdspersonal, angående en ökad risk för död kopplad till Pepaxto® i OCEAN-studien

                                                                                       

Koncernens siffror i sammandrag

(TSEK) 2021 Apr-Jun 2020 Apr-Jun 2021 Jan–Jun 2020 Jan–Jun 2020 Jan-Dec
Nettoomsättning 66 374 85 729 –  
Bruttoresultat 63 552 82 579
Bruttomarginal 96% n/a 96% n/a n/a
Rörelseresultat -344 836 -399 332 -692 167 -696 208 -1 591 279
Resultat efter skatt -24 116 -401 041 -258 780 -698 370 -1 594 693
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,32 -6,79 -3,63 -12,20 -25,57
Kassaflöde från den löpande verksamheten -346 695 -285 665 -733 409 -598 506 -1 296 509
Likvida medel vid periodens slut 999 384 937 773 999 384 937 773 840 255
Forsknings och ­utvecklings­kostnader/ rörelsekostnader, % 41% 57% 45% 63% 54%

 

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Investerare, finansiella analytiker och media inbjuds att delta i en webbpresentation med möjligheten att ställa frågor samma dag kl. 12:00. Presentationen kommer att hållas av vd Marty J Duvall, CMO Klaas Bakker och CFO Anders Martin-Löf. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Webbpresentationen är tillgänglig via denna länk och finns också tillgänglig på vår hemsida:
www.oncopeptides.com.

Deltagares telefonnummer:

SE: +46 856642651 PIN: 51415302#
UK: +44 3333000804 PIN: 51415302#
US: +18558570686 PIN: 51415302#

För ytterligare information kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com

Mobil: + 46 70 262 96 28

Linda Holmström, Director Investor Relations, Oncopeptides AB (publ)
E-post: linda.holmstrom@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 873 40 95

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021, klockan 07:00 CET.

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. PEPAXTO® (melfalan flufenamid, också benämnt melflufen) är det första läkemedlet från PDC-plattformen och har lanserats i USA för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom. Melfalan flufenamid utvärderas i ett brett kliniskt utvecklingsprogram som bland annat omfattar de globala fas 3-studierna OCEAN och LIGHTHOUSE. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på PDC-plattformen. Under 2021 bedöms den andra läkemedelskandidaten från PDC-plattformen, OPD5, att gå in i ett kliniskt utvecklingsprogram.

Oncopeptides har cirka 300 medarbetare. Det globala huvudkontoret ligger i Stockholm och huvudkontoret för den amerikanska verksamheten i Boston, Massachusetts. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på www.oncopeptides.com.