Pressmeddelande

Oncopeptides publicerar rapporten för tredje kvartalet 2023

november 08, 2023 Regulatorisk

Stockholm – 8 november 2023 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, har idag publicerat rapporten för tredje kvartalet 2023.

”Tre kvartal in på ännu ett högst transformativt år för Oncopeptides har vi framgångsrikt bockat av några av de viktigaste boxarna för att kunna säkerställa framtida framgång för vårt företag”, säger Sofia Heigis, vd på Oncopeptides. ”Det gläder mig att vi tredubblat antalet sålda vialer i Tyskland kvartal över kvartal, trots semesterperioden i det tredje kvartalet. Den positiva trenden fortsätter in i det fjärde kvartalet då antalet sålda vialer i Europa i oktober ensamt nästan når samma antal som under hela tredje kvartalet.”

Finansiell översikt juli-september

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,8 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -37,3 (-88,9) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -40,5 (-88,4) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,45 (-1,00) SEK
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 233,6 (427,4) MSEK

Väsentliga händelser juli-september

 • I juli emottogs en formell begäran från Food and Drug Administration (FDA) att frivilligt dra tillbaka godkännandet av Pepaxto® i USA. Bolaget har beslutat att formellt överklaga beslutet.
 • Sofia Heigis utsedd till VD från den 7 augusti.
 • Henrik Bergentoft utsedd till CFO med tillträde under det fjärde kvartalet.
 • Information angående den formella begäran från FDA om att frivilligt dra tillbaka godkännandet av Pepaxto i USA har gjorts tillgänglig av FDA per den 25 augusti.
 • Två artiklar med resultat från studierna ANCHOR och LIGHTHOUSE publicerades i Haematologica per den 4 september.
 • CHMP ger positivt besked om typ II-variation för att utvidga den terapeutiska indikationen av Pepaxti baserat på resultat av OCEAN-studie den 14 september.
 • Framgångsrika prisförhandlingar för Pepaxti i Tyskland där subventionerat pris avtalats per 26 september.
 • Beslut den 28 september att avsluta process för typ II-variation för Pepaxti i syfte att optimera patientnytta och aktieägarvärde.

Koncernens siffror i sammandrag

 
(TSEK)
2023
jul-sep
2022
jul-sep
2023
jan-sep
2022
jan-sep
2022
jan-dec
Nettoomsättning 2 805 29 883 7 795 8 355
Rörelseresultat -37 297 -88 852 -172 467 -248 803 -349 350
Resultat efter skatt -40 543 -88 439 -167 900 -246 853 -337 951
Resultat per aktie före/efter utspädning (kr) -0,45 -1,00 -1,86 -3,10 -4,11
Kassaflöde från den löpande verksamheten -57 793 -70 818 -224 098 -342 879 -420 509
Likvida medel vid periodens slut 233 595 427 393 233 595 427 393 344 515
FoU/rörelsekostnader, % 15 % 57 % 36 % 63 % 61 %

 
Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Investerare, finansanalytiker och media inbjuds att delta i en webbsändning och följande frågestund den 8 november kl. 09:00 CET. Presentationen kommer att ledas av vd Sofia Heigis, tillsammans med CFO Holger Lembrér. Sändningen kommer att hållas på engelska, och publiceras på Oncopeptides hemsida – www.oncopeptides.com/sv – i anslutning till att webbsändningen startar.

Information för deltagare
Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk. 
https://ir.financialhearings.com/oncopeptides-q3-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5007314