Pressmeddelande

Oncopeptides slutför patientrekryteringen till fas 2-studien PORT

maj 05, 2021
STOCKHOLM – 5 maj 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, tillkännager idag att patientrekryteringen till fas 2-studien PORT har slutförts. PORT-studien är en öppen, randomiserad, cross-over studie, som jämför säkerhet, tolerabilitet och effekt av perifer administrering med central administrering av melflufen i kombination med dexametason i patienter med relapserande, refraktärt multipelt myelom. Oncopeptides förväntar sig övergripande resultat under Q3-2021.

”Jag är mycket glad över att vi har rekryterat den sista patienten i PORT-studien”, säger Klaas Bakker, Chief Medical Officer på Oncopeptides. ”Resultaten kan ge oss en väg framåt i arbetet med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, för att inkludera ett ytterligare sätt att administrera PEPAXTO®.”

”Den fortsatta utvecklingen av melflufen kan potentiellt erbjuda läkare och patienter ett ytterligare behandlingsalternativ”, säger Joshua Richter, MD, Assistant Professor of Medicine, Hematology and Medical Oncology at The Tisch Cancer Institute at Mount Sinai and Site Director of Multiple Myeloma at the Blavatnik Family – Chelsea Medical Center at Mount Sinai, New York.

För mer information, besök gärna vår globala webbplats på https://www.oncopeptides.com/sv/pipeline.
 

För ytterligare information kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 262 96 28

Linda Holmström, Director Investor Relations, Oncopeptides AB (publ)
E-post: linda.holmstrom@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 873 40 95
 

Informationen publicerades den 5 maj 2021 kl. 13:30.
 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. PEPAXTO®(melfalan flufenamid, också benämnt melflufen) är det första läkemedlet från PDC-plattformen och har lanserats i USA för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom. Melfalan flufenamid utvärderas i ett brett kliniskt utvecklingsprogram som omfattar bland annat de globala fas 3-studierna OCEAN och LIGHTHOUSE. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på PDC-plattformen. Den första av dessa förväntas gå in i klinisk utvecklingsfas under 2021.

Oncopeptides har cirka 300 medarbetare. Det globala huvudkontoret ligger i Stockholm och huvudkontoret för den amerikanska verksamheten i Boston, Massachusetts. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com.
 

Om melfalan flufenamid

Melfalan flufenamid också benämnt melflufen, är först i en ny klass av peptidlänkade läkemedel som riktas mot aminopeptidaser och snabbt frisätter alkylerande cellgifter inne i tumörceller. Aminopeptidaser är överuttryckta i cancerceller, i synnerhet i långt framskriden cancer och i tumörer med en förhöjd mutationsgrad. Målstyrningen mot aminopeptidaser leder till selektiv aktivitet i cancerceller och mindre påverkan på friska celler.

I USA är PEPAXTO® (melfalan flufenamid) i kombination med dexametason godkänt för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom, som genomgått åtminstone fyra tidigare behandlingslinjer och vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal anti-CD38-antikropp.