Pressmeddelande

Oncopeptides stärker sin organisation och utser Karolina Vilval till chefjurist

mars 02, 2020
STOCKHOLM – 2 mars 2020 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) tillkännager idag att Karolina Vilval har utsetts till chefsjurist för Oncopeptides. Karolina har 15 års erfarenhet från olika roller inom Swedish Orphan Biovitrum. Hon kommer närmast från Gilead Sciences Sweden AB där hon arbetat som Associate Legal Director inom affärsområdet Onkologi, HIV och inflammation. Karolina kommer att ingå i Oncopeptides ledningsgrupp och startar sitt arbete idag.

För ytterligare information kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com

Telefon: +46 (0) 8 615 20 40

Rein Piir, chef för Investor Relations vid Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com

Mobiltelefon: +46 (0) 70 853 72 92

Information lämnades för offentliggörande den 2 mars 2020 kl. 08.00.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett peptidlänkat läkemedel som snabbt levererar ett cellgift till tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i flertal kliniska studier inklusive den pivotala fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

För mer information besök www.oncopeptides.com.