Pressmeddelande

Oncopeptides tar emot beslut från U.S. Food and Drug Administration som bekräftar tillbakadragande av Pepaxto från den amerikanska marknaden

februari 23, 2024

Stockholm – 23 februari, 2024 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancerformer, meddelar idag att U.S. Food and Drug Administration (FDA) har fattat ett beslut kring bolagets överklagande om att dra tillbaka Pepaxto, vilket Oncopeptides hade överklagat.

I sitt beslut skriver FDA att de anser att grunderna för tillbakadragandet har mötts. Det fullständiga beslutet finns eller kommer inom kort finnas tillgängligt i den offentliga docket som skapats av FDA via följande länk. Oncopeptides kommer nu att grundligt utvärdera beslutet.

Oncopeptides fokus fortsätter att ligga på kommersialiseringen i Europa där bolaget har ett fullt marknadsgodkännande.