Pressmeddelande

Oncopeptides tillkännager att två abstrakt inom multipelt myelom har accepterats av American Society of Clinical Oncology´s årsmöte 2020

maj 13, 2020
Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) tillkännager idag att två abstrakt med data inom multipelt myelom har accepterats av American Society of Clinical Oncology´s (ASCO´s) årsmöte. Ett av abstrakten berör den registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON, som utvärderar melflufen i patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM). Abstrakten finns nu tillgängliga online.

Melflufen (melphalan flufenamide) är ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel som snabbt levererar ett alkylerande cellgift till tumörceller. Den främsta läkemedelskandidaten är i sen klinisk utvecklingsfas som möjlig behandling av patienter med RRMM.

”American Society of Clinical Oncology´s årsmöte är ett viktigt forum för att diskutera innovationer inom onkologiområdet”, säger Klaas Bakker, CMO på Oncopeptides. Vi kommer att dela initiala insikter när det gäller tid till efterföljande behandling i patienter med framskriden RRMM, baserat på en subgruppsanalys av den registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON. Vi presenterade nyligen övergripande resultat från studien, som kommer att utgöra grunden för den accelererade registreringsansökan (NDA), som kommer att inlämnas till FDA i USA i slutet av Q2 2020.

Nedan är en kort beskrivning av de två abstrakts som accepterats av ASCO. Samtliga abstrakts från ASCO´s årsmöte 2020 finns tillgängliga här: https://meetinglibrary.asco.org

  1. Title: Adverse event and outcome patterns in patients with advanced multiple myeloma in the US. First author: Joshua Richter

Den här studien med data från klinisk praxis understryker att även om ytterligare behandlingsalternativ för patienter med svårbehandlat multipelt myelom införs, förblir deras prognos dålig och behovet av ytterligare behandlingsalternativ är stort.

  1. Title: HORIZON (OP-106): An exploratory analysis of time to next treatment in patients with relapsed/refractory multiple myeloma who received melflufen plus dexamethasone. First author: Maria-Victoria Mateos

Delanalysen av den kliniska studien HORIZON är den första i sitt slag att ge insikter i tid till efterföljande behandling i patienter med framskriden RRMM (i genomsnitt 5 tidigare linjers behandling). Effekten av behandlingen minskar vanligtvis efter varje återfall hos patienter med myelom, särskilt i tidigare stadier av sjukdomen. Längden på tiden till nästa behandling ger ett funktionellt och kliniskt relevant mått på behandlingens effektivitet. Den är också kopplad till hälsoekonomiskt värde för betalarna.
 

För mer information kontakta:
Klaas Bakker, MD, PhD, Chief Medical Officer of Oncopeptides
E-mail: klaas.bakker@oncopeptides.com
Cell: +44 7818 523903

Rein Piir, Head of Investor Relations at Oncopeptides
E-mail: rein.piir@oncopeptides.com
Cell phone: +46 70 853 72 92
 

Den här informationen tillkännages kl 17.00 CET, 13 maj, 2020.
 

Om melflufen
Melflufen (melphalan flufenamide) är ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel som snabbt levererar ett alkylerande cellgift till tumörceller. Melflufen tas snabbt upp av myelomceller genom dess höga fettlöslighet och klyvs omedelbart av peptidaser till ett vattenlösligt cellgift som blir instängt inuti myelomcellen. Peptidaser spelar en viktig roll i proteinhomeostasen och i cellulära processer som cellcykelprogression och programmerad celldöd. In vitro är melflufen 50 gånger mer potent i myelomceller jämfört med dess alkylerande metabolit beroende på en ökad intracellulär koncentration av alkyleraren. Melflufen har visat cytotoxisk aktivitet i myelomcellinjer resistenta mot andra behandlingar, inklusive alkylerare, och har i prekliniska studier även visats hämma DNA-reparation och angiogenes.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel som snabbt levererar ett alkylerande cellgift till tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och utvärderas för närvarande i ett flertal kliniska studier inklusive den pivotala fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och kontor för den amerikanska verksamheten i Boston, Mass. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

Mer information finns på www.oncopeptides.com.