Pressmeddelande

Oncopeptides utser Anders Martin-Löf som ny Chief Financial Officer

augusti 09, 2018 Regulatorisk
Stockholm – 9 augusti 2018 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelar idag att Anders Martin-Löf har utsetts till ny CFO för Oncopeptides och kommer att starta sitt arbete i november.

CFO Birgitta Ståhl har beslutat att lämna sin roll som CFO nu när företaget fortsätter sin uppbyggnadsfas i Europa och USA efter en framgångsrik förberedelse och utförande av Oncopeptides börsnotering. Hon kommer att fortsätta arbeta i företaget.

Anders har bred life science-erfarenhet i finansiella, strategiska och kommersiella roller, både i publika och privata bolag. Det senaste decenniet har han varit CFO för Raysearch och Wilson Therapeutics. Under perioden etablerade sig Raysearch globalt med avseende på kommersialisering och Wilson Therapeutics genomförde en börsintroduktion på Nasdaq OMX för att därefter förvärvas av Alexion. Anders har en bred kunskap från företag med internationell närvaro och hans erfarenhet kommer att vara viktigt för att vidareutveckla Oncopeptides organisation.

VD kommentarer
”Vi välkomnar Anders till Oncopeptides och dess ledningsgrupp och ser fram emot att han börjar. Han kommer att ha en viktig operativ och strategisk roll i företaget givet bolagets ambitioner och agenda ”, säger Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides.

För mer information, kontakta: 
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se
Telefon: +46 (0)8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.se
Mobil: +46 708 53 72 92

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2018 klockan 08.30 CET.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som ut­vecklar läkemedel i forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten Ygalo®, en innovativ peptidaspotentierad alkylerare, Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnCs). Ygalo® är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Syftet med det kliniska utvecklingsprogrammet för Ygalo® är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo® kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Mer information finns på www.oncopeptides.se.