Pressmeddelande

Oncopeptides utser första läkemedelskandidaten från sin SPiKE-plattform

juni 27, 2024

Stockholm, 27 juni 2024 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att den första läkemedelskandidaten baserat på företagets unika plattform för Small Polypeptide based innate Killer Engagers (SPiKE) har valts ut.

SPiKE-plattformen använder så kallade multispecifika konstrukter som kan binda till flera mål samtidigt. Den första läkemedelskandidaten, OPSP1, är en bispecifik konstrukt utformad för att både engagera naturliga mördarceller (NK-celler), en del av immunförsvaret, och angripa cancerceller. Målet med OPSP1 är att bevisa SPiKE-plattformens förmåga att aktivera dessa NK-celler. För att göra detta riktar OPSP1 sig mot ett specifikt protein som kallas BCMA och som förekommer i vissa cancerformer, däribland multipelt myelom. Genom att rikta in sig på detta protein kommer Oncopeptides att kunna bedöma hur väl SPiKE-plattformen kan aktivera NK-celler för att bekämpa cancer, ett avgörande steg innan den fortsatta kliniska utvecklingen av SPiKE-plattformen.

”Det finns en betydande potential i NK-cellmedierad terapi mot svårbehandlade cancersjukdomar”, säger Dr Karl-Johan Malmberg, professor vid Oslo Universitet och Karolinska Institutet. ”Trots de betydande framstegen inom nuvarande behandlingar är verkligheten att resistens mot dessa terapier ofta utvecklas. Detta understryker det akuta behovet av nya och innovativa behandlingsalternativ för att möta detta otillfredsställda medicinska behov.”
NK-cellmedierad terapi har en lovande potential inom cancerimmunterapi, med pågående forskning som syftar till att övervinna befintliga utmaningar och förbättra dess terapeutiska potential. Som ett nästa steg för Oncopeptides kommer en första klinisk prövning i människor att utformas för att utvärdera säkerheten, effekten och den övergripande terapeutiska potentialen hos OPSP1.

”Förmågan att kunna visa en lovande produktpipeline bakom sin flaggskeppsprodukt är viktig för ett växande biotechbolag. Efter de framgångar vi har nått med vår första teknologiplattform PDC, där vi har en godkänd produkt, är vi glada över att nå framsteg med vår andra teknikplattform, SPiKE”, säger Sofia Heigis, VD för Oncopeptides. ”Denna milstolpe är ett stort steg framåt i vår ambition att säkerställa att Oncopeptides kan fortsätta att ge hopp till patienter som lider av svårbehandlade cancerformer och skapa värde för de aktieägare som investerar i vår vetenskap.”

Ett prekliniskt projekt inom SPiKE-plattformen har tidigare fått ett ekonomiskt bidrag från Eurostars 3-programmet, medfinansierat av EU:s forsknings- och innovationsprogram ”Horizon Europe” och drivs av ett internationellt forskningskonsortium som innefattar världsledande expertis från avdelningen för cancerimmunologi vid Oslo universitetssjukhus, Pharmatest Services Ltd i Åbo, Finland och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, varifrån teknologin ursprungligen härrör. Med detta bidrag har Vinnova också gett Oncopeptides resurser för att utveckla preklinisk proof of concept för en ny syntetisk liten polypeptid för behandling av multipelt myelom.

För mer information, inklusive frågor och svar för investerare och mer information om SPiKE-plattformen, besök vår webbplats.