Pressmeddelande

Oncopeptides utser Klaas Bakker som ny Chief Medical Officer

augusti 20, 2019
Stockholm – 20 augusti 2019 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelar idag att Klaas Bakker har utsetts till ny Chief Medical Officer (CMO) för Oncopeptides. Han kommer att starta sitt arbete i november.

Johan Harmenberg har nått pensionsåldern och nu när företaget fortsätter att expandera sin verksamhet har Johan beslutat att sluta som CMO men fortsätta att arbeta i företagets medicinska grupp.

Från 2015 till idag, har Klaas arbetat på AstraZeneca i olika roller med ökande ansvar och senioritet, senast som VP Medical för deras Tagrisso -TDR-franchise med globalt ansvar. Klaas är legitimerad läkare och har en specialistexamen inom neurokirurg från University of Groningen, Nederländerna. Han var kliniskt aktiv vid Groningen University Hospital fram till 2015 och har även en doktorsexamen i immunhematologi och har författat över 40 publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter. 

VD Jakob Lindberg kommenterar

”Johan är en högt aktad kollega. Han kommer att fortsätta arbeta i vår medicinska grupp vilket är viktigt eftersom han har lång erfarenhet och kunskap om melflufen samt vårt kliniska nätverk. Jag är mycket nöjd med att vi har lyckats attrahera Klaas till att ta över rollen som Chief Medical Officer. Hans globala erfarenhet från onkologiprodukter och syn på marknaden blir viktig nu när vi snabbt går mot ett potentiellt marknadstillstånd. Vi välkomnar Klaas till Oncopeptides ledningsgrupp och ser fram emot att arbeta tillsammans”, säger Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides.

För ytterligare information kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0) 8 615 20 40

Rein Piir, chef för Investor Relations vid Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Mobiltelefon: +46 (0) 70 853 72 92

Information lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2019 kl. 08.00. 

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska cancerformer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, en lipofil peptidlänkad alkylerare, tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnC). Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i en pivotal fas 2-studie kallad HORIZON och en bekräftande klinisk fas 3-studie kallad OCEAN där rekrytering pågår. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

För mer information besök www.oncopeptides.com.