Pressmeddelande

Oncopeptides utvalda att presentera ytterligare data från OCEAN-studien vid American Society of Hematology-kongress

november 13, 2023

Stockholm – 13 november 2023 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att långsiktiga resultat från bolagets Fas 3-studie OCEAN har accepterats som poster och kommer att presenteras på kongressen American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and Exhibition. Kongressen äger rum i San Diego mellan 9-12 december.

ASH är världens största professionella hematologiska förening och samlar både läkare och forskare runt om i världen som arbetar för att bekämpa blodsjukdomar.

Fas 3 OCEAN-studien är en global, randomiserad, head-to-head, öppen studie som utvärderar effektiviteten och säkerheten av melflufen och dexametason, jämfört med pomalidomid och dexametason hos patienter med relapserande, refraktärt multipelt myelom och som fått 2-4 tidigare terapier.

”Denna långsiktiga uppföljning av OCEAN bekräftar de gynnsamma säkerhets- och överlevnadsresultaten av melflufen + dexametason hos patienter vars sjukdom inte har utvecklats inom 36 månader efter en stamcellstransplantation och stödjer användningen hos patienter med relapserande, refraktärt multipelt myelom”, säger Fredrik Schjesvold, MD och chef för Oslo Myeloma Center vid Oslo Universitetssjukhus. ”Vi är glada över att ha blivit utvalda att presentera våra resultat på ASH och ser fram emot möjligheten.”

Nedan finns mer information om abstraktet samt presentationen. Abstraktet inklusive nyckeldata finns publicerat och är tillgänglig via denna länk.

För mer information om kongressen ASH Annual Meeting and Exposition, klicka här.

Title Long-Term Outcomes from the Phase 3 OCEAN (OP-103) Study: Melflufen and Dexamethasone (Dex) Versus Pomalidomide (Pom) and Dex in Relapsed Refractory Multiple Myeloma (RRMM)
Publication Number 2018
Presenting author Fredrik Schjesvold, MD, Head of Oslo Myeloma Center, Oslo University Hospital
Program Oral and Poster Abstracts
Session 653. Multiple Myeloma: Prospective Therapeutic Trials: Poster I