Pressmeddelande

Programmet för Oncopeptides virtuella kapitalmarknadsdag den 30 november är publicerat

november 24, 2020
STOCKHOLM — 24 november 2020 — Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett läkemedelsföretag fokuserat på utvecklingen av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar meddelade idag att företaget har färdigställt programmet för den kommande virtuella kapitalmarknadsdagen för investerare, analytiker och journalister den 30 november 2020. Programmet finns tillgängligt på företagets hemsida www.oncopeptides.com/se/kalender/

Kapitalmarknadsdagen kommer att sändas live och webcasten kommer att finnas tillgänglig under: https://tv.streamfabriken.com/oncopeptides-cmd-2020.

Presentationerna från kapitalmarknadsdagen kommer att läggas upp på företagets hemsida i anslutning till mötet.

Oncopeptides Virtuella kaptitalmarknadsdag
14.00 – 16.00 CET (8:00am-10am EST) 30 november 2020

“Building a Fully Integrated Biotechnology Company”

Introduction and Strategy for Value Growth – Marty J Duvall, CEO Oncopeptides

Multiple Myeloma

“Myeloma remains one of the largest unmet medical needs within hematology” 

  • Assistant Professor Joshua Richter, MD. Icahn School of Medicine at Mount Sinai Hospital, New York

Relapsed refractory multiple myeloma and melflufen – clinical experience with melflufen

Panel discussion

  • Professor Paul Richardson, MD, Dana-Farber Cancer Institute, Boston
  • Associate Professor Maria-Victoria Mateos, MD, PhD, University Hospital, Salamanca

Moderated by Klaas Bakker, MD, PhD, CMO Oncopeptides

The clinical development program for melflufen

“Understanding how melflufen can help patients the most” – Jakob Lindberg, CSO Oncopeptides

Successfully making the drug available for patients in the US

Overview of US launch of melflufen – Marty J Duvall, CEO Oncopeptides

Questions and Answers

För mer information kontakta:
Rein Piir, Head of Investor Relations, Oncopeptides
Mejl: rein.piir@oncopeptides.com 

Mobil: +46 70 853 72 92

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november kl. 15.30 (CET).

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag fokuserat på utvecklingen av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Den ledande produktkandidaten melflufen är först i en ny klass av peptidlänkade läkemedel som riktas mot aminopeptidaser och snabbt frisätter alkylerande cellgifter inne i tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och utvärderas i ett flertal kliniska studier inklusive den registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Baserat på resultaten från HORIZON-studien har en ansökan om villkorat marknadsgodkännande för melflufen i kombination med dexametason lämnats in till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, för behandling av vuxna patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom. FDA har beviljat bolagets ansökan en prioriterad granskning och fastställt ett PDUFA-datum, dvs. när granskningen ska vara klar, till den 28 februari 2021. Oncopeptides globala huvudkontor ligger i Stockholm och huvudkontoret för den amerikanska verksamheten återfinns i Boston, Massachusetts. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamnet ONCO. Mer information finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com.