Pressmeddelande

Rättelse: Oncopeptides presenterar nya data vid European Haematology Associations möte

maj 12, 2023

Uppdaterad information

Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på forskning, utveckling och kommersialisering av läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag att nya vetenskapliga data för melflufen har accepterats till mötet European Haematology Associations (EHA) i Frankfurt, Tyskland, den 9 juni, 2023. Data inkluderar ett kliniskt abstrakt på finala effekt- och säkerhetsdata från fas 1/2 ANCHOR-studien, och ett prekliniskt abstrakt som visar effektivitet av melflufen i samband med minskad och muterad TP53-aktivitet och anrikning av gener involverade i DNA reparationsprocesser.

De vetenskapliga sammanfattningarna med nyckeldata finns tillgänglig online via följande länk (sök på abstraktkod): EHA Open Access Library.

ANCHOR-studien är en öppen fas 1/2 multicenterstudie som utvärderar säkerhet och effekt av melflufen plus dexametason i kombination med antingen daratumumab eller bortezomib i patienter med relapserande, refraktärt, multipelt myelom, RRMM. Studien startade i april 2018 och avslutades i förtid i februari 2022 med 56 rekryterade patienter. Den slutliga analysen fortsätter att stödja de effekt- och säkerhetsdata som tidigare presenterats och som senare ledde till att den bekräftande fas 3-studien LIGHTHOUSE initierades. Data från LIGHTHOUSE-studien presenterades nyligen vid mötet med European Myeloma Network.

”Trippelbehandling med melflufen plus dexametason och daratumumab eller bortezomib visade god klinisk aktivitet i patienter med RRMM som innan dess hade genomgått 1–4 tidigare behandlingslinjer,” säger Enrique M. Ocio, University Hospital Marqués de Valdecilla (IDIVAL), University of Cantabria, Santander, Spanien. ”Trippelbehandling med melflufen visade en förutsebar och hanterbar säkerhetsprofil, vilket är betydelsefullt för patienter i senare behandlingslinjer.”
 

Vetenskaplig sammanfattning (abstrakt)  Förste författare  Abstrakttyp Abstraktkod 
ANCHOR (op-104): melflufen plus dexamethasone and daratumumab or bortezomib in relapsed/refractory multiple myeloma—final efficacy and safety results. Prof. Enrique M. Ocio, University Hospital Marqués de Valdecilla (IDIVAL), University of Cantabria, Santander, Spain. Poster presentation P876
Sensitivity of multiple myeloma to melflufen associates with decreased P53 activity and enrichment of DNA damage repair pathway genes Mr. Juho Miettinen, Institute for Molecular Medicine Finland (FiMM), Helsinki Institute of Life Science, iCAN Digital Precision Cancer Medicine Flagship, University of Helsinki, Helsinki, Finland Publication only PB2071