Pressmeddelande

Uppdatering om ansökningsprocessen för typ II

december 15, 2023

Stockholm – den 15 december 2023 – Oncopeptides meddelar idag att EU-kommissionen har beslutat att formellt godkänna företagets ansökan till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) om utökad indikation för Pepaxti till tidigare linjer. Oncopeptides tidigare kommunicerade beslut att avsluta processen för att förlänga indikationen kvarstår.

Oncopeptides har lämnat in en ansökan om att anpassa Pepaxtis indikation till den ursprungligen godkända indikationen, en process som förväntas vara slutförd i början av 2024. Under denna tid kommer Oncopeptides att arbeta tillsammans med EU-kommissionen, EMA samt lokala intressenter för att säkerställa en effektiv borttagningsprocess för den utökade indikationen.

För mer information, bland annat frågor och svar för investerare, besök Oncopeptides hemsida.