Pressmeddelande

Valberedning utsedd inför årsstämma 2018 i Oncopeptides

oktober 17, 2017

Stockholm — 17 oktober 2017 — Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Oncopeptides AB som antogs på årsstämman den 18 maj 2017 ska valberedningen inför årsstämman 2018 utgöras av representanter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september samt av styrelsens ordförande.

Sedan valberedningens sammansättning fastställts meddelade Oncopeptides idag att valberedningen inför årsstämman 2018 består av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 64,5 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation i slutet av september.

 
Staffan Lindstrand, utsedd av HealthCap VI L.P.
Nina Rawal, utsedd av Stiftelsen Industrifonden
Max Mitteregger, utsedda av GLADIATOR
Alan Hulme, styrelsens ordförande

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 samt på bolagets hemsida, www.oncopeptides.se.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att sända e-mail till info@oncopeptides.ses (rubrik ”Oncopeptides valberedning”) eller via brev till:

Oncopeptides AB, Att: Oncopeptides valberedning, Västra Trädgårdsgatan 15, SE-111 53 Stockholm, Sverige. Eventuella förslag måste vara valberedningen tillhanda senast sju veckor före årsstämman för att ingå i kallelsen och dagordningen för årsstämman.

För mer information, kontakta:
Staffan Lindstrand, Ordförande i Oncopeptides AB’s valberedning utsedd av HealthCap VI L.P.
E-post:
staffan.lindstrand@healthcap.eu

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2017 kl.17.00 CET.

 
Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel i forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Sedan dess grundande har bolaget fokuserat på utvecklingen av bolagets produktkandidat Ygalo®, en innovativ peptidaspotentierad alkylerare avsedd för effektiv och fokuserad behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Syftet med det kliniska utvecklingsprogrammet för Ygalo® är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo® kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedelsalternativ för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.