Extra bolagsstämma 2024

Oncopeptides extra bolagsstämma hölls måndagen den 15 april 2024 kl. 15:00 CEST i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm.

Aktieägare kunde delta i extra bolagsstämman genom att närvara i stämmolokalen (personligen eller genom ombud) eller genom förhandsröstning (poströstning).

Nedan finner du alla dokument relaterade till extra bolagsstämman, däribland kommunikén från stämman.